Hizkia (zegels)

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Hizkia (doorverwijspagina), Hizkia (koning v. Juda), Zegelring,

Er zijn de afgelopen jaren meerdere bullae gevonden met de tekst “Van Hizkia [zoon van] Achaz koning van Judah”, terwijl een andere is gevonden met daarop de tekst “Van Hizkia, zoon van Achaz” (Robert Deutsch, Biblical Period Hebrew Bullae. The Josef Chaim Kaufman Collection, [2003], p. 13-21).

Inhoud

Zegelafdruk (2009)

In december 2015 werd in de pers aandacht besteed aan de vondst van een zegelafdruk van Hizkia, welke was gevonden in 2009. Het object is gevonden door Efrat Greenwald bij de Ophel opgravingen in situ onder beheer van de Hebrew University of Jerusalem’s Institute of Archaeology en geleid door Dr. Eilat Mazar. We mogen er dus zeker van zijn dat het geen vervalsing is (cf. Ritmeyer). Ook is deze zegelafdruk niet nu pas gevonden maar al een aantal jaren geleden.

Beschrijving van de zegelafdruk

De afdruk is 9,7 bij 8,6 mm en gedrukt in een 3 mm dikke zachte bulla en langs de randen is het framewerk te zien van de ring waarin de zegel was gezet. Volgens het persbericht staat op de afdruk de oud-Hebreeuwse tekst:

לחזקיהו [בן] אחז מלך יהדה
“Van Hizkia [zoon van] Achaz koning van Judah”

Het woord “zoon van” tussen de blokhaken wijst niet op een beschadigd gedeelte, maar op het feit dat dit, tegen de verwachting in, niet op de afdruk staat. Op zich is dit niet vreemd wat het verschijnsel komt vaker voor op zegels omdat de ruimte erop maar beperkt was (cf. George Athas, A Seal of King Hezekiah).
Na bestudering komen we niet verder dan de volgende tekst, waarbij een aantal letters niet goed zichtbaar zijn. Het eerste woord (bovenaan de foto) is de naam “Hizkia”, met in het midden een beschadiging waar de kaf (ק) had moeten staan. Daarna zien we een een gedeeltelijke aleph (א) en een klein gedeelte van de cheth (ח), rechtsonder is de letter zain (ז), zodat de naam “Achaz” verdeeld is over twee regels (een aanwijzing dat de beperkte ruimte zo optimaal als mogelijk werd gebruikt). Het derde woord midden onderin is compleet en levert geen problemen op “melech” “koning”. Tot slot is van het laatste woord “jehudah” de dalet (ד) slechts gedeeltelijk zichtbaar, terwijl de he (ה) aan het einde mist vanwege de beschadiging. Echter op basis van andere soortgelijke bullae weten we dat deze normaal aanwezig was en dat het zeker is dat die hier ook oorspronkelijk op heeft gestaan.

Na deze ontcijfering weten we dus dat er “Van Hize[k]iah A[ch]az koning van Juda[h]” heeft gestaan en belangrijker dat het van een koninklijk zegel gaat omdat er melech jehudah (koning van Judah) staat. Kijken we naar de achterkant dan vertoont deze indrukken van twee koorden waarmee de bulla werd vastgehouden aan het document. Helaas is het document zelf niet bewaard gebleven en het vermoeden is dat het om een stuk papyrus gaat, welke de tand des tijds niet heeft overleefd.

Bestuderen we de afdruk verder dan zien we het teken anch (de T met het ovaal erboven, rechts), dat in de Egyptische cultuur stond voor “sleutel tot het leven” en geeft aan dat de drager onder bescherming van God stond. Het is op meerdere bullae uit die periode in het gehele Midden-Oosten gevonden, waaronder ook Israëlitische uit de 8ste eeuw v.C. en dus zeker niet uniek. De constatering van de onderzoekers dat het zegel om die reden pas aan het einde van Hizkia’s leven en pas na zijn ziekte zou zijn gemaakt is zeer goed mogelijk, maar zeker geen beslissende aanwijzing, daar het ook op bullae van andere koningen is gevonden en om die reden het eerder een teken van koninklijke macht is.


Aangemaakt 9 september 2017, laatst gewijzigd 6 juli 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!