Tweehonderd
διακόσιοι G1250 "tweehonderd", מֵאָה H3967 "honderd, driehonderd, vierhonderd, driehonderd , tweehonderd, vierhonderd", מְאָה H3969 "honderd, vierhonderd, tweehonderd",

een getal

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!