Eschatologie
ἔσχατος G2078 "uiterste",

Zie ook: Antichrist, Apocalyptiek, Eindtijd, Oordeel (Dag des), Theologie, Wederkomst,

Eschatologie (van het Griekse ἔσχατος éschatos̱ G2078 en λόγος 'logos G3056) is de 'leer van de laatste dingen'. Deze in oorsprong westerse term verwijst in christelijke, joodse en islamitische religies naar wat wordt omschreven als het einde van de wereld of het einde der tijden.

Het woord éschatos̱ wordt in het Nieuwe Testament gebruikt om het einde aan te duiden dat met de wederkomst van Jezus zal beginnen. Jezus belooft zijn volgelingen bij zijn hemelvaart dat hij zal terugkeren, en dat dan alle leed geleden zal zijn. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden, zeggen christenen in hun geloofsbelijdenis. Hiermee wordt verwezen naar de woorden van Jezus als hij spreekt over de Dag des oordeels.

In Openbaring wordt een profetie door Johannes beschreven, die door de meeste kerken wordt uitgelegd als een voorspelling van het einde der tijden.


Aangemaakt 12 april 2015


Koop nu