Herodes Dynastie

Zie ook: Filippus (tetrarch), Herodes (de Grote), Herodes Agrippa I, Herodes Agrippa II, Herodes Antipas, Herodes Archelaüs, Herodes Filippus, Herodias, Salome (dochter van Herodias),

De Herodes dynastie was een Idumees koningsgeslacht dat vanaf ongeveer halverwege de eerste eeuw v.C. tot aan het einde van de eerste eeuw na C. heerste over Israël. De koningen uit deze dynastie waren vazalvorsten onder de Romeinen.

Niet te verwarren met de Heriodianen, die een groepering was van volgelingen van Herodes de Grote en zijn nageslacht.

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament was de Herodes dynastie de regerende klasse. Diverse van hen worden genoemd.


Genealogie

Herodes de Grote
      ┌────────────────┬────────────────────┼───────────────────┬────────────────────┐
Doris Mariamne I Mariamne II Malthace Cleopatra
┌───────┬─┴────┬─────┐           ┌───────┴──────┐
Antipater Alexander Aristobulus Salampsio Cyprus Herodes Filippus Herodes Archelaüs Herodes Antipas Filippus
Berenice Herodias

Herodias
vrouw van Herodes Filippus

       │
       │ Salomé Salomé
dochter van Herodias
       │
               ┌──────────┼──────────────────────┬────────────────────────────────┐
Mariamne Aristobulus Herodes Agrippa I Herodias
           │                    ┌─────┴────────┐
Herodes Chalcis                ┌───────────┼──────────┐ Herodes Filippus Antipas
Herodes Agrippa II Berenice Drusilla
Aristobulus vrouw van Felix
Salomé
dochter van Herodias

Nb. De vetgedrukte namen geven de in het Nieuwe Testament regerende personen weer.


Koop nu