Vishaak
ἄγκιστρον G44 "vishaak", חַכָּה H2443 "angel, haak, vishaak", סִיר H5518 "pot, pan, doorn, vishaak",

Zie ook: Visser,

Vishaak (Hebreeuws חַכָּה H2443, Grieks ἄγκιστρον G44), een bochtig voorwerp om vissen mee te vangen, vaak wordt aan het einde lokaas, zoals wormen, gespietst.

Inhoud

Bijbel

In het Bijbelboek Job wordt de vraag gesteld of de Leviathan met een vishaak gevangen kan worden (Job 40:20). Terwijl in Jesaja en Habakuk het als middel wordt genoemd om vissen te vangen (Jes. 19:8; Hab. 1:15).

In het Nieuwe Testament geeft Jezus Zijn discipelen opdracht om te gaan vissen met een vishaak en de eerste vis die ze vangen zit een geldstuk om de belasting te betalen (Mat. 17:27).


Beschrijving

Een algemeen kenmerk van de vishaak is de haak waarin de vorm vooral gebaseerd is op het soort vis, de persoonlijke voorkeur en het beschikbare materiaal. Iedere vishaak heeft aan de punt een weerhaak om te voorkomen dat de vishaak uit de bek van de vis loslaat. In de moderne sportvisserij is het steeds gangbaarder dat deze weerhaak er niet meer is zodat de vis veel minder beschadigingen oploopt. Aan de andere kant van de haak is een oog of een verdikking waar de visdraad aan bevestigd wordt.

De harpoen is in feite niets anders dan een speer waar aan de punt weerhaken zijn aangebracht. Ze worden vooral gebruikt voor de grote vissen en walvisachtigen. We moeten dan ook in het geval van de Leviathan die met een vishaak gevangen kan worden (Job 40:20) denken aan dit soort vistuig.


Aangemaakt 21 juli 2018, laatst gewijzigd 7 augustus 2020Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!