Johanan, Jochanan
Ἰωαννᾶς G2490 "Johannes", יְהוֹחָנָן H3076 "Jochanan", יוֹחָנָן H3110 "Johanan, Jochanan",

Zie ook: Personen, Namen,

Johanan, Jochanan (), meerdere personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Zoon van Kareah

Zoon van Kareah (2 Kon. 25:23), die na de moord op Gedalia de rest van het volk (ondanks dat Jeremia het ontraadde) meenam naar Egypte (Jer. 40:8ev.).

Kleinzoon van Eljasib

Een kleinzoon van Eljasib (Neh. 12:22). Uit papyri gevonden in Elefantine blijkt dat hij hogepriester was in 408 v.C. ten tijde van de Perzische koning Darius II.

Zoon van Eljasib

Zoon van Eljasib (Ezra 10:6), zal een andere zijn geweest dan die in Nehemia 12:22 wordt genoemd.

Oudste zoon van koning Josia

De oudste zoon van koning Josia (1 Kron. 3:15), is vermoedelijk jong gestorven.

Zoon van Eljoenai

De zoon van Eljoenai (1 Kron. 3:24).

Zoon van Azarja

Een zoon van Azarja (1 Kron. 6:9)

Benjaminiet

Een Benjaminiet die zich te Ziklag bij David voegde (1 Kron. 12:4).

Gadiet

Iemand uit de stam Gad die zich bij David voegde (1 Kron. 12:12).

Zoon van Meselemja

Een zoon van Meselemja die poortwachter was (1 Kron. 26:3).

Legeroverste van koning Josafat

Een legeroverste van koning Josafat (2 Kron. 17:15). Waarschijnlijk de vader van legeroverste Ismaël (2 Kron. 23:1).

Vader van Azarja

De vader van Azarja (2 Kron. 28:12) uit de stam Efraïm ten tijde van koning Pekach.

Zoon van Katan

Zoon van Katan die terugkeerde uit de ballingschap (Ezra 8:12).

Israëliet met vreemde vrouw

Een Iraëliet die zijn vreemde vrouw moest wegzenden (Ezra 10:28).

Zoon van Tobia

De zoon van de Ammoniet Tobia (Neh. 6:18), trouwde met een Joodse vrouw.

Priester uit het geslacht van Amarja

Een priester van het geslacht Amarja ten tijde van hogepriester Jojakim (Neh. 12:13). Misschien dezelfde als in Nehemia 12:42.

Zoon van Resa

Johannes, de zoon van Resa en kleinzoon van Zerubbabel, een voorvader van Jezus (Luk. 3:27)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!