4Q175, 4QTest

Zie ook: Beeldbank, Dode Zee-rollen,

4Q175, 4QTest of Testimonia, een Dode Zee-rol gevonden in de 4de grot.

Inhoud

Beschrijving

De Testimonia is een kort document dat vijf Bijbelse citaten bevat die in vier delen zijn gerangschikt over Gods activiteiten in de eindtijd. Alleen het laatste gedeelte wordt gevolgd door een interpretatie. De eerste drie secties verwijzen naar toekomstige zegeningen die afkomstig zullen zijn van drie personen, een profeet vergelijkbaar met Mozes, een messiaanse figuur en een priesterlijke leraar.

Het eerste deel bestaat uit twee teksten uit Deuteronomium en verwijst naar een profeet die op Mozes lijkt (Deut. 5:28-29; 18:18-19). Het tweede deel is een uittreksel van een profetie van Bileam over de Messias-figuur, die vergelijkbaar is met David (Num. 24:15-17). Deze profetie voorspelt: "Een ster zal uit Jakob komen en een scepter zal uit Israël opstaan; hij zal de tempels van Moab verpletteren en alle kinderen van Seth vernietigen". Het derde deel is een zegen van de Levieten en van de Priester-Messias die een leraar zal zijn zoals Levi (Deut. 33:8-11). Het laatste deel begint met een vers uit Jozua (Joz. 6:26), dat vervolgens wordt toegelicht door middel van een citaat uit de Psalmen van Joshua (cf. 4Q379). Deze verzen laten zien dat de Qumran-gemeenschap geïnteresseerd was in de Messiaanse profetieën die in de Tenach worden gevonden.

Er is wel eens gesuggereerd dat de naam Jezus hierin voorkomt, maar dit wordt afgewezen door Dr Siam Bhayro (The name 'Jesus' found in 4Q175?)


Aangemaakt 18 oktober 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!