Petrus
Πέτρος G4074 "Petrus", Σίμων G4613 "Simon", Συμεών G4826 "Simeon",

Zie ook: Artikelen Blog, Apostelen, Discipelen (twaalf), Petrus (familie),

Inhoud

Bijbel

Een van de discipelen van Jezus. Was de zoon van een zekere Jona (Mat. 16:17; Joh. 21:15-17), in sommige handschriften staat in Joh. 21:15-17 Johannes in plaats van Jona als vader van Petrus.

In Johannes 21:18 geeft Jezus Petrus te kennen dat hij de kruisdood zal sterven. Volgens de latere traditie, die je verder niet in de Bijbel vindt, is het leven van Petrus uiteindelijk geëindigd in de martelaarsdood. In het jaar 68 n.C. zou hij in Rome door keizer Nero vermoord zijn. Nadat er brand in Rome was uitgebroken, wilde Nero zich wreken op de christenen. Hij zou omgekeerd, met zijn hoofd naar beneden, zijn gekruisigd omdat hij niet als Jezus gekruisigd wilde worden (The Acts of Peter, XXXVII).


Tombe van Petrus

Petrus ossuarium in Jeruzalem

Door F. Paul Peterson in "Peter’s Tomb Recently Discovered In Jerusalem" (1960) werd gesteld dat op basis van een inscriptie de tombe van Petrus in Jeruzalem was geïndentificeerd. Deze inscriptie zou volgens hem "Shimon Bar Yonah" zijn. Bij herinterpretatie bleek dat dit niet geheel correct was overgezet. Over het eerste gedeelte van deze Aramese tekst is geen verwarring en kan met ontcijferen met "Shimon Bar-", het laatste gedeelte is wat lastiger maar wordt tegenwoordig geïnterpreteerd met "zila" zijn, dus "Shimon Barzila" (zie oa. Dr. Stephen Pfann, Has St. Peter returned to Jerusalem? The final resting place of Simon Peter and the family of Barzillai).

Tombe in de Basilca te Rome


Aangemaakt 27 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!