Schreeuw om Leven

Zie ook: Christelijke organisaties,

De stichting Schreeuw om Leven is een christelijke organisatie die als doelstelling heeft dat er een einde komt aan abortus en euthanasie in Nederland (SchreeuwomLeven).

Inhoud

Beschrijving

Een jaar na de inwerkingtreding van de Nederlandse abortuswet werd in 1985 Schreeuw om Leven opgericht door toenmalig EO-directeur Bert Dorenbos en zijn vrouw Willy Dorenbos-de Lange. De ‘schreeuw’ in Schreeuw om Leven voert terug op de schreeuw van het ongeboren kindje dat in de baarmoeder bedreigd wordt door de tang van de aborteur. Dit was het thema van de film ‘The silent scream’ (‘De stille schreeuw’) van ex-aborteur Bernard Nathanson die de Evangelische Omroep (EO) in 1984 uitzond en de aanleiding voor dhr. en mevr. Dorenbos om zich hiervoor in te zetten (Alex van Vuuren, p. 2).

Toen in 2016 Bert Dorenbos met pensioen ging, namen Kees van Helden en Alex van Vuuren het directeurschap over (CIP.nl, 10 maart 2016), terwijl Dorenbos samen met zijn vrouw als adviseurs betrokken blijven. Eind 2020 verstuurt Dorenbos een persbericht dat hij en zijn vrouw zich per direct terugtrekken omdat zij geen vertrouwen meer hebben in het bestuur (KiesdanhetLeven, 10 dec. 2020).

Activiteiten

De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door een media- en actiegerichte benadering:

Mars voor het Leven

Al vanaf het begin van de stichting wordt er jaarlijks een Mars voor het Leven georganiseerd.

In 2008 liep een Mars voor het Leven van de organisatie uit de hand, nadat voorstanders van abortus de mars probeerden te verstoren (ND, 6 december 2008).

Nachtwake

Jaarlijks houdt de organisatie op 18 december, de dag dat het Nederlandse parlement de abortuswet goedkeurde, stille nachtwaken.


Externe links


Aangemaakt 19 september 2019, laatst gewijzigd 12 december 2020Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!