Gedenkteken, Monument
אוֹת H226 "teken, teken(en), veldteken", מַצֵּבָה H4676 "steen, massebah, teken, garrisons",

Zie ook: Absalom (gedenkteken), Massebah,

Een gedenkteken is een monument, standbeeld, een gedenksteen of een gebouw opgericht ter herinnering aan een persoon, belangrijke gebeurtenis, gedachtegoed of begrip.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komen we meermalen tegen dat gedenktekens worden opgericht.

Soms is dit in de vorm van een altaar, zoals bij Noach toen hij uit de ark kwam (Gen. 8:20), of bij Abraham toen de Heere aan hem was verschenen en Zijn belofte had gegeven (Gen. 12:7), of Jakob bij Bethel omdat de Heere daar aan hem was verschenen (Gen. 35:7).

Ook het opstapelen van een aantal stenen was een gewoonte die we terugzien, zoals bij Jozua toen het volk door de Jordaan was gegaan en het water was tegengehouden (Joz. 4:1-9). Dat dit een typisch monument is blijkt uit het feit dat er staat geschreven dat als de kinderen vragen (Joz. 4:6) wat het voorstelt ze mogen uitleggen dat deze twee monumenten ter herinnering zijn dat ze hier door de Jordaan zijn gegaan (Joz. 4:7).

In 2 Samuel 18:18 wordt vermeld dat Absalom in het Koningsdal een monument voor zichzelf had laten bouwen, want hij had geen zonen die zijn naam zouden dragen (→ Absalom gedenkteken).


Aangemaakt 21 november 2019