Sara Meijerse

Zie ook: Lijst Messiasbelijdende Joden, Messiasbelijdende Joden,

Sara Meijerse (31 mei 1830 – 1 december 1877), een Messiasbelijdende Jodin.

Inhoud

Levensbeschrijving

Sara werd als oudste kind op 31 mei 1830 geboren te Maassluis uit Joodse ouders, Marcus Meijerse en Debora Gazan (Genealogische Databank Maassluis, Sara Meijerse). Toen Sara zes jaar was, stierf haar moeder. Haar vader bleef met drie kinderen achter: Sara de oudste, Betje (geboren 28 oktober 1831) en Izak (geboren 27 augustus 1833; J. Westerbeke, p. 75).

Volgens eigen zeggen kwam ze bij haar buren tot bekering (S. Meijerse, p. 7). Het gezin Meijerse woonde op de Biervliet in Maassluis. In november 1846, toen Sara zestien was, kreeg het gezin nieuwe buren, Van der Waal, die twee dochters hadden. Na een half jaar verhuisde het gezin Van der Waal naar een ander adres (E. Sanders, p. 369; J. Westerbeke, p. 76). Het moet dan ook in deze periode zijn geweest dat ze tot bekering kwam.

Op 17-jarige leeftijd vertrok ze naar Amsterdam (S. Meijerse, p. 12), niet geheel duidelijk is of ze samen met haar neef naar Amsterdam vertrok, of dat ze alleen naar hem toeging (E. Sanders, p. 369). In Amsterdam komt ze bij ‘ds. P.’ (S. Meijerse, p. 12), waarmee vermoedelijk Christian W.H. Pauli wordt bedoeld (E. Sanders, p. 524) en die zelf ook een Messiasbelijdende Jood was. Omdat ze toen nog minderjarig was kreeg ze bevel om bij de politie te verschijnen en werd vervolgens teruggebracht naar huis (S. Meijerse, p. 12; J. Westerbeke, p. 78). Daar zou ze volgens eigen zeggen onder druk zijn gezet en zelfs gemarteld, met als bedoeling om haar zo te dwingen terug te gaan tot het Jodendom (S. Meijerse, p. 13-15).

In mei 1848 verhuisden haar ouders naar het huis ernaast en wordt in het bevolkingsregister vermeld dat Sara naar Amsterdam verhuisde (J. Westerbeke, p. 79). Te Amsterdam werkte zij, in ieder geval tot 1855, als dienstbode (E. Sanders, p. 369).

Zij is getrouwd met Jacob de Ruig op 8 november 1873 te Baarn (Openarchieven.nl, cf. akte; J. Westerbeke, p. 80). Op die manier kwam ze in contact met de oefenaar Jacob de Ruig die in de verte nog familie was van haar man (Oude Paden, 1 december 2011).

Op 1 december 1877 overleed Sara op de leeftijd van 47 jaar (J. Westerbeke, p. 80).

Een verslag van haar bekering verscheen lang na haar dood onder de titel Gods genade in Christus verheerlijkt in de bekeering van een Joodsch meisje, door haar zelf verhaald tussen 1925 en 1930 bij uitgeverij Romijn & Van der Hoff in Gorinchem. Op basis van dit verhaal is door M.H. Karels-Meeuse het boek "De Zoektocht Van Lea Rachel" geschreven met diverse aanvullingen (E. Sanders, p. 364-375).


Aangemaakt 28 januari 2020, laatst gewijzigd 10 februari 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!