Masoreten

Zie ook: Masorah, Masoreth, Massoreth,

De Masoreten (Hebreeuws מֽוֹסֵרָה) waren groepen Joodse schriftgeleerden die tussen de 6de en 10de eeuw n.C. de Tenach voorzagen van klinker- en voordrachttekens, naast andere notities om zo de correcte uitspraak van de Hebreeuwse en Aramese woorden te garanderen (J.P. Lettinga, Inl.f, g, h).

Inhoud

Beschrijving

Na het wegvallen van de tempel in Jeruzalem (70 n.C.) kwam de behoefte voor een autoritatieve tekst van de Tenach. Het waren de Masoreten die omstreeks de 6de eeuw begonnen met het toevoegen van vocaaltekens en accenten met de bedoeling de overgeleverde uitspraak en de voordracht van de tekst zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Deze Masoreten waren zowel in Babylonië als in Jeruzalem en Tiberias bezig en zijn een tweetal punctuatiesystemen gemaakt. Hierbij geldt palestijnse punctuatiesysteem als voorloper van het tiberiensische waaraan de families Ben Asher en Ben Naftali (einde 8ste - begin 10de eeuw) hebben gewerkt.

Er zijn ongeveer 875 verschillen tussen het punctuatiesysteem van Ben Naftali en Ben Asher (Jewish Encyclopedia, Ben Naphtali).

Het is het tiberiensische systeem welke ook tegenwoordig als standaard wordt gebruikt en de 'Masoretische Tekst' (MT) wordt genoemd.


Aangemaakt 19 oktober 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!