Goddelijke raadsvergadering

Zie ook: God, Godheid, zonen Gods,

Een Goddelijke raadsvergadering is een bijeenkomst van godheden waarover een god van een hoger niveau de leiding heeft. In de Bijbel is het God die met zijn hemelse leger samenkomt.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komen we een aantal teksten tegen waar God een raadsvergadering houdt. Als eerste zien we in Job dat de zonen Gods bij de Heere komen, waaronder ook satan (Job 1:6; 2:1; cf. Job 15:15 voor een derde mogelijke verwijzing). Terwijl in de Psalmen we lezen dat "God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden" (Ps. 82:1) en iets verder dat deze goden zullen sterven als mensen (Ps. 82:6-7), waarbij het opmerkelijk is dat Jezus deze goden laat slaan op de Joden (Joh. 10:34).

De profeet Micha heeft een visioen "Ik zag den HEERE, zittende op Zijn troon, en al het hemelse heir, staande aan Zijn rechter- en Zijn linkerhand" (1 Kon. 22:19; 2 Kron. 18:18). De profeet Jesaja komt in een troonzaal om de besluiten van een Goddelijke raadsvergadering bij te wonen (Jes. 6).

In Daniël lezen we dat er tronen worden gezet en dat de Oude van Dagen zich op één van die zet (Dan. 7:9), interessant is dat hier een Zoon des Mensen wordt genoemd (Dan. 7:13) die voor deze raad verschijnt. Een soortgelijke beschrijving vinden we vervolgens in Openbaring (Opb. 1:14; 19:11-12) en waaruit dan zou blijken dat God en Jezus Christus dezelfde zijn.


Overig

Bij de Sumeriërs werd deze Goddelijke raadsvergadering een Ukkin genoemd en in het Akkadisch getranslitereerd als Puḫru of Puḫrum.


Aangemaakt 27 november 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!