Juweel, Sieraad
διάδημα G1238 "diadeem, kroon, sieraad (hoofd)", κόσμος G2889 "versiering, wereld, heelal, mensheid, wereldaangelegenheden", περίθεσις G4025 "versiering, sieraad (hoofd)", נְקֻדָּה H5351 "studs", עֲדִי H5716 "excellent, ornament, mouth", עָנָק H6060 "ketting, halsketting", שַׂהֲרֹן H7720 "ornament, round tires like the moon", תִּפְאָרָה H8597 "beauty, glorious, fair, glory, honour, beautiful, ",

Zie ook: Beeldbank, Diadeem (sieraad), Neusring, Parel, Parelmoer, Sieraad (armband), Sieraad (borstplaat), Sieraad (enkel-), Sieraad (hals-), Sieraad (halsband), Sieraad (neusring), Sieraad (oor-), Sieraad (vingerring), Sieraad (voorhoofd-), Zegelring,

Een sieraad of juweel (ook: tooi) is elk object (met uitzondering van kleding) dat op het lichaam wordt gedragen (of hoofdzakelijk dient om op het lichaam te dragen) met de bedoeling dat te verfraaien.

Sommige sieraden worden door lichaamsdelen gedragen. Hiervoor moeten gaatjes worden gemaakt door lichaamsdelen (piercing) en in sommige gevallen moeten deze daarna worden opgerekt tot een grotere maat (stretching).

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

Sieraden zijn van alle tijden, iedere vrouw (en man) draagt tegenwoordig wel een of meerdere sieraden dat kan variëren van een eenvoudige ring, tot halskettingen, armbanden of andere meer exotische en vooral luxueuze sieraden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook in de Bijbel hier meermalen over wordt gesproken. Bij Izebel zien we terloops dat ze sieraden droeg om de komst van haar man af te wachten (2 Kon. 9:30), terwijl bij de toen nog toekomstige koningin Esther er heel wat werk van wordt gemaakt en zelfs een eigen adviseur had (Esther 2:3ev.). Anderen droegen ze als speciaal doel om mannen te verleiden (Jer. 4:30; Hos. 2:12), of en dan hoeven we maar te denken aan Thamar wilden ze graag als onderpand bij precaire situaties (Gen. 38:18), waarbij we terloops ook weten dat dus ook mannen zoals Juda sieraden droegen.

Huwelijk

In Genesis lezen we dat Abraham via zijn dienaar aan de toekomstige vrouw van zijn zoon allerlei sieraden geeft (Gen 24). In die cultuur was het de gewoonte om een bruidsschat te geven en de toekomstige vrouw sieraden. Hoe meer dure sieraden des te meer status had de man en kon zijn bruid verwachten. Daarnaast was het geven van sieraden door de man een respect tonen voor zijn vrouw.

Ook bij Esther zien we dat ze een periode kreeg om zich voor te bereiden op het selecteren en dragen van sieraden voordat ze bij haar toekomstige man kwam en wat lijkt op een soort voorbereiding op het huwelijk (Esther 2:3-12). Salomo beschrijft in zijn Hooglied “Je wangen zijn liefelijk met de [neus]kettingen, je hals met de ketting [van juwelen]. Wij zullen gouden kettingen voor je maken, met zilveren balletjes” (Hoogl. 1:10-11), terwijl we in Jeremia 2:32 lezen "Zou een jonge vrouw haar sieraad vergeten, een bruid haar gordels?"

In Ezechiël (Ezech. 16:11-13) lezen we dat God zelf zijn volk sieraden geeft: "Ik tooide u met sieraden. Ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed Ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde, en voorzien van kleurrijk borduurwerk".

Toch moeten we goed beseffen dat deze sieraden niet alleen bestemd waren om alleen tijdens de bruiloft te dragen, uit de hier genoemde teksten, maar ook uit andere zoals in Jesaja 3:16ev. blijkt dat ze deze ook op andere gelegenheden droegen.

Afgoderij

Sommige teksten wijzen op dat sieraden soms geassocieerd werden met afgoderij zoals Hosea 2:12. Ook de sieraden in Jes 3:18 שְּׁבִיסִים "sieraad, een voorhoofdsieraad, zonnetjes" en שהרן "maantjes" genoemd naar Shamash de zon(negod) en Sahar de Aramese maangod en de לחו "oorring, amulet" (vs 20) doet vermoeden dat de sieraden ook te maken hadden met godenverering.


Nieuwe Testament

In het NT zien we dat het buitensporig gebruik van sieraden wordt afgekeurd (1 Tim 2:9; 1 Petr 3:3), terwijl de bevoordeling van de rijke boven de armen wordt veroordeeld, daar de rijken gekenmerkt werden door het dragen van gouden ringen (Jak 2:1-4)


Tegenwoordig

Ook tegenwoordig worden veel sieraden gedragen, welke variëren van goedkoop tot zeer duur. Er zijn zelfs gespecialiseerde bedrijven die zich richten op een christelijk of joods publiek, waarbij het kenmerkend is dat in deze sieraden vaak bekende symbolen zijn verwerkt, zoals de Davidster, het Ichtus-teken of een kruis.

Bekende bedrijven zijn Eljada (christelijke sieraden) en Israeli Art Association (joodse sieraden)


Archeologie

In 1989 werd door de archeoloog Muzahim Mahmoud Hussein te Kalach (Nimrud) de "Schat van Nimrod" gevonden, sieraden en juwelen welke behoorden aan Yaba (Yabahya) koningin van Tiglathpileser III, Banitu koningin van Shalmanasser V en Atalia koningin van Sargon II. In 2003 bleek dat deze schat de vele kunstroven in Irak had overleefd en teruggevonden.

Deze sieraden geven een goed beeld van het soort sieraden welke men in de oudheid in het Midden-Oosten droeg.


Aangemaakt 24 juni 2005, laatst bijgewerkt 7 augustus 2020


Koop nu