Wraak
τιμωρία G5098 "wraak, straf, hulp, bijstand", נָקָם H5359 "ruzie, wraak", נְקָמָה H5360 "wraak", פַּרְעָה H6546 "wraak (?), loshangend haar (?)",

Zie ook: Bloedwraak, Sippenhaftung, Straf, Vergelding,

Wraak is de (persoonlijke) vergelding van aangedaan onrecht of leed.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komen meerdere vormen van wraak voor.

Zo zegt God dat Hem de wraak of straf, vergelding toekomt (Deut. 32:35; Hebr. 10:30), vandaar dat Hij wraak neemt tegen de Midianieten (Num. 31:3). Om diezelfde reden zegt Paulus "Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn" (Rom. 12:19).

Bloedwraak, de wraak van de familie van degene die gedood is, was in het Oude Testament een normaal verschijnsel, vandaar dat voor de moordenaars vrijsteden waren waar ze naartoe konden vluchten om aan de bloedwrekers te ontkomen.

De Sippenhaftung is een collectieve bestraffing van zelf onschuldige bloed- of aangetrouwde verwanten voor een misdaad die een familielid heeft begaan. Zo lezen we nadat Daniël de leeuwenkuil had overleeft “Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd, en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen, in de leeuwenkuil. Zij hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen“ (Dan. 6:25).


Aangemaakt 8 september 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!