Hethieten
חִתִּי H2850 "Hethitische , Hethiet, Hethietische",

Zie ook: Beeldbank, Plaatsen,

Hethieten (Hebreeuws חִתִּי H2850), een Anatolisch volk dat een belangrijke rol speelde bij het vestigen van een imperium rond de stad Hattusa in Noord-Centraal Anatolië rond 1600 voor Christus. Dit rijk bereikte zijn hoogtepunt in het midden van de 14de eeuw v.C. onder Šuppiluliuma I, toen het een gebied omvatte dat het grootste deel van Anatolië omvatte, evenals delen van de noordelijke Levant en Boven-Mesopotamië.

Inhoud

Bijbel

In het Oude Testament vindt men een aantal verwijzingen naar een volk dat de Hethieten wordt genoemd. Zo'n honderd jaar geleden was dit volk voor de Bijbelgeleerden weinig meer dan een van de vele kleine stamgemeenschappen uit het Midden-Oosten. Zo zouden de Hethieten in het oude Israël hebben gewoond, in dezelfde omgeving waar Abraham en Sara zich op hoge leeftijd vestigden. In Genesis 23 lezen we dat toen Sara stierf, Abraham een akker met een spelonk koopt van een man die Efron de Hethiet wordt genoemd. Een paar hoofdstukken verder lezen we dat Abrahams kleinzoon Ezau trouwt met Ada, de dochter van Elon de Hethiet (Gen. 26:34; 36:2). Vele jaren later horen we dat koning David overspel pleegt met Bathseba de vrouw van Uria, één van zijn officieren (2 Sam. 11). Verder zijn er nog verschillende andere vermeldingen van Hethieten, maar nergens lijkt het erop dat ze een machtig volk waren.

Alleen één Bijbeltekst doet anders vermoeden, als de Syriërs Samaria belegeren (2 Kon 7) lezen we dat God de Israëliërs te hulp komt en de Syriërs het geluid had laten klinken van een groot leger met paarden en wagens, zodat ze tegen elkaar zeiden: 'Hoor, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en van Egypte ingehuurd om ons aan te vallen.' Blijkbaar was dit vooruitzicht zo angstaanjagend dat de Syriërs overijlt vluchten en al hun bezittingen achter lieten.

Dankzij de archeologie zijn we erachter gekomen dat deze Hethieten een machtig volk waren die in het centrale gedeelte van het tegenwoordige Turkije hun koninkrijk hadden.

Hethieten in de Bijbel


Aangemaakt 5 juni 2006, laatst gewijzigd 13 november 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!