Geestesgaven
χάρισμα G5486 "",

Zie ook: Gebedsgenezing, Tongentaal, Tongen spreken, Vijfvoudige bediening,

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel worden verschillende gaven van de Heilige Geest genoemd (Rom. 12:6-8 1 Cor. 12:8-10 en :28-30 Efez. 4:11)


Christendom

Op basis van Ef. 4:11-12, is door de Nieuw Apostolische Reformatie, een beweging binnen de Pinkster- en Charismatische beweging, een vijfvoudige bediening gekristalliseerd uit deze gaven.


Overig

PrikkelDe Gaventest


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!