Wonderen
τέρας G5059 "wonder, wonderteken, voorteken", מוֹפֵת H4159 "wondered at, wonder, miracle, sign", תְּמַהּ H8540 "wonder",

Zie ook: Artikelen Blog, Wonderen (Jezus), Wonderen (valse),

Een wonder is een (schijnbaar) onverklaarbare gebeurtenis die (meestal) niet op een normale manier valt te verklaren..

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel kunnen we wonderen definiëren als een ingreep van God bij een bepaalde gebeurtenis. Zo lezen we bijvoorbeeld dat aan het einde van de Uittocht het water van de Jordaan wordt tegengehouden (bij de plaats Adam; Joz. 3:16) zodat het volk zonder problemen het land kan intrekken. Hierbij is het te verklaren dat het water wordt tegengehouden, echter dat het moment waarop dat gebeurd door God is bepaald en derhalve als een wonder kan worden beschouwd. Uit dit voorbeeld blijkt dat God bij een ingreep gebruik kan maken van natuurlijke fenomenen en dus van de wetmatigheden die Hij in Zijn schepping heeft gemaakt.

Dit wil niet zeggen dat ieder wonder altijd te verklaren is. Ook hiervan zijn duidelijke voorbeelden in de Bijbel te noemen zoals de genezing van mensen door Jezus (Mat. 11:5; Mark. 1:40ev.; Joh. 5:8).

Verder wordt het begrip 'wonder' in de Bijbel breder opgevat, alles wat de mens vervult met bewondering en dankbaarheid ten opzichte van God, kan een wonder worden genoemd (Bijbel.nl, wonderen). In de Psalmen lezen we over God die wonderen doet (Ps. 136:4) waarbij vervolgens verwezen wordt naar Zijn schepping, de constructie van het heelal en belangrijke gebeurtenissen bij de Israëlieten.

Wonderen Oude Testament

Wonderen Nieuwe Testament

Zie Wonderen van Jezus


Terminologie

In het Nederlands spraakgebruik kunnen de woorden 'wonder' en 'wonderlijk' ook duiden op iets dat grote verbazing wekt en moeilijk te geloven of te begrijpen is.


Citaten

"Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist."

D. Ben-Goerion

Externe link(s)


Aangemaakt 30 maart 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!