Staf (Aaron)
מַטֶּה H4294 "tak, staf, stok (pijl), stam",

Zie ook: Aaron, Staf,

Inhoud

Bijbel

Verandering in een reptiel

De staf van Aäron wordt het eerst genoemd (Exod. 7:9), als deze bij de farao op de grond moet worden gegooid waarna hij zal veranderen in een תנין, hiermee kan ieder soort monster bedoeld worden, het beste is te vertalen met "een reptiel", het kan zowel een slang als een krokodil zijn geweest.

Bloeiend en vruchten dragend

Later wordt de staf nogmaals genoemd, tijdens een van de oproeren onder leiding van Korach, Dathan en Abiram, waarbij het ging om de macht. De strijd wordt beslist doordat de oproerkraaiers "levend het dodenrijk ingaan" door het vuur van God. De volgende dag, na deze ingrijpende gebeurtenis, komt het volk weer in opstand, doordat zij Mozes en Aäron ervan betichten dat zij "het volk van de Here hebben gedood", met als gevolg dat God ook hen wil vernietigen, door tussenkomst van Aäron wordt er een verzoening bereikt, maar niet eerder dan dat er 14.700 mensen zijn gestorven.
Om tot een definitieve oplossing van het leiderschap te komen, moet iedere stam een houten staf men zijn naam erin gegraveerd bij het Heilige der Heiligen in de tabernakel brengen. De staf van Aäron, die al eerder was gebruikt bij de farao en toen veranderde in een slang, representeerde de stam Levi. De volgende dag, toen men ging kijken, bleek dat de staf van Aäron bloeide en dat er rijpe amandelen aan zaten. Als herinnering aan de rebellie van de Israëlieten werd de staf voor de ark geplaatst.


Aangemaakt op 15 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!