Apollos
Ἀπολλῶς G625 "Apollos",

Zie ook: Personen, Namen,

Apollos (Grieks Ἀπολλῶς G625), een persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Een Jood, van geboorte een Alexandriër, was zeer goed thuis in de Schriften (Hand. 18:24) en had waarschijnlijk van Jezus gehoord via de leerlingen van Johannes de Doper, daar hij alleen in eerste instantie die doop kende (Hand. 19:3). Daarna ging hij naar Efeze waar het echtpaar Aquila en Priscilla Apollos de "weg Gods" uitlegden (Hand. 18:26). Niet veel later ontmoette hij Paulus te Corinthe (Hand. 19:1). Beiden brachten hetzelfde evangelie, maar de toehoorders van Paulus en Apollos splitsten zich in twee kampen, zonder dat zij dit zelf wilden (1 Cor. 1:12, 3:4-22). Tot slot wordt hij later nog genoemd in Tit. 3:13.

Jerome stelt dat Apollos zo ontevreden was met de scheiding in Corinthe, dat hij met pensioen ging naar Kreta met Zenas de advocaat; en dat het schisma pas werd opgelost door de brieven van Paulus aan de Corintiërs, waarop Apollos terugging naar de stad en bisschop werd (Jerome, Commentary on the Epistle to Titus 3:13). Minder waarschijnlijke tradities zeggen dat hij de bisschop van Duras, of Iconium in Phrygia (Ferrarius), of van Caesarea was.

Martin Luther (1537) en sommige moderne geleerden hebben Apollos voorgesteld als de auteur van de brief aan de Hebreeën, in plaats van Paulus of Barnabas. Zowel Apollos en Barnabas waren joodse christenen met voldoende intellectuele autoriteit om een brief als Hebreeën te kunnen schrijven (The NIV study bible, New International Version; English (UK) edition; London, Hodder & Stoughton, 1987; p.1817).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!