Megiddo / Armageddon
Ἀρμαγεδδών G717 "Armageddon", מְגִדּוֹן H4023 "Megiddon, Megiddo",

Zie ook: Megiddo (dal v.), Plaatsen,

Megiddo (Hebreeuws מְגִדּוֹן H4023; Grieks Ἀρμαγεδδών G717) was een belangrijke stad in Israël.

Inhoud

Bijbel

De plaats en bijbehorend dal wordt meermalen genoemd in de Bijbel, in Zacharia 12:11 wordt het Megiddon genoemd.

Nieuwe Testament

In Openbaring 16:16 is het de plek waar de eindstrijd zal plaatsvinden.


Terminologie

Het Grieks Ἀρμαγεδδών G717 "Armageddon" van het Hebreeuws הַר H2022 "berg" en מְגִדּוֹן H4023 "Megiddo".


Archeologie

Onder andere door Finkelstein is hier archeologisch onderzoek gedaan. De tel bestaat uit 26 lagen.

Tunnel

Tunnel, MegiddoOmdat Megiddo een vestingstad was werd aan de watervoorziening bijzonder veel aandacht besteed.  Buiten het stadje was een bron en via een 40 meter diepe schacht en een 70 meter lange tunnel werd deze bron met de stad verbonden op een zelfde manier als de tunnel van Hizkia, ze begonnen nl. aan 2 kanten te graven en op gehoor ging men naar elkaar toe. De bron werd zelf later bedekt zodat vijanden deze niet konden vinden. Vermoedelijk werd de tunnel en schacht ten tijde van Omri of Achab gebouwd.

In sommige reisgidsen wordt verteld dat deze tunnel was gemaakt om in geval van nood te kunnen ontsnappen, dit is onzin daar er geen opening aan de andere kant is

Altaar

Altaar, MegiddoEr is een groot religieus complex uit het derde millennium voor Christus. Een van de meest opvallende dingen is het offeraltaar met een omvang van 10 meter diameter en met een trap die naar het altaar leidt. De ligging komt mij vreemd over daar die achter de tempel is, ik had verwacht dat hij voor de tempel zou liggen. Tijdens de opgravingen zijn  grote concentraties van dierlijke beenderen en as gevonden in de directe omgeving. Als je op het altaar staat en bedenkt dat hier Kanaänitische offers werden gebracht, begrijp je wat het inhoud als er in de Bijbel wordt gesproken over de “hoogten” waar de Kanaänieten en de Israëlieten offers brachten aan afgoden (bv. in 2 Kon. 23:19).

Stallen

Zie ook: Stallen

Beroemd zijn de stallen van Salomo, die je hier kan vinden. Berucht zijn de passages in 1 Kon 4:26 waar Salomo “veertig duizend paardenstallen” had terwijl in 2 Kron 9:25 slechts sprake is van “vier duizend paardenstallen”. Vele theologen hebben zich hierover gebogen en in veel moderne vertalingen is deze tegenstelling geprobeerd weg te vertalen. Ik laat in het midden of het een schrijffout is, of dat er iets anders mee wordt bedoeld. Zeker is dat deze stallen in verschillende steden waren, waaronder Megiddo waar verschillende stallen waren welke ruimte boden voor ongeveer 450 tot 480 paarden. Dat het hier om stallen gaat, blijkt uit het feit dat er ook voederbakken zijn gevonden, daarnaast zijn in verschillende pilaren gaten gevonden die dienden om de paarden aan vast te binden.

Sommigen dateren de stallen een paar honderd jaar later en stellen dat deze tijdens het bewind van Achab en Izebel zijn gebouwd.


Geschiedenis

Oorlogen

Van de schrijver Tjaneni weten we dat in de 15de eeuw v.C. Tutmoses III hier ten strijde trok en overwon. Op de muren van de Amon tempel te Karnak lezen we dat na 7 bloedige maanden de stad werd ingenomen en dat de Egyptenaren 340 gevangenen meenemen. De overige oorlogsbuit bestond uit 924 strijdwagens, 200 wapenuitrustingen, 502 bogen, 2238 paarden, 1929 stuks vee en 22.500 kleinvee.

Later wordt de stad weer ingenomen door Jozua met zijn legers, waarbij de koning werd gedood (Jozua 12:21) om ten tijde van Salomo een van de belangrijkste vestingen te worden van het land. Al reizend door de tijd, zien we dat één van Salomo’s nakomelingen koning Ahazia hier vallen (2 Kon. 9:27). We zien farao Necho II in 610 v.C. optrekken tegen koning Josia, waarbij de laatste sneuvelt (2 Kon. 23:29)

In de moderne tijd, horen we Ion Idriess melden “At a mile distant their thousand hooves were stuttering thunder, coming at a rate that frightened a man – they were an awe inspiring sight, galloping through the red haze – knee to knee and horse to horse – the dying sun glinting on bayonet points…” als hij over de Armageddon veldslag in 1918 schrijft. Nog weer later tijdens de Yom Kippur oorlog vonden hier luchtgevechten plaats.

Slag bij Megiddo, 1918

Al deze oorlogen zijn slechts schermutselingen voor de grote slag van Armageddon die nog komen gaat (Opb 16:16).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!