Micha (boek)

Zie ook: Micha (doorverwijspagina), Micha (profeet), Oude Testament,

Micha, een van de kleine profetenboeken uit het Oude Testament.

Inhoud

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Men onderscheidt gewoonlijk drie delen, die elk beginnen met de aanhef "Hoort [..]":

  1. onheilsprofetiën over Samaria en Jeruzalem, de hoofdsteden van het noordelijke Israël resp. het zuidelijke Juda, vanwege de afgoderij aldaar (hoofdstukken 1 t/m 3).
  2. profetieën waarin de verwachting wordt uitgesproken dat het toch ooit goed zal komen: hoofdstukken 4 en 5. In Micha 5 wordt de komst van de Messias voorspeld.
  3. in 6 en 7 wordt het volk door God aangeklaagd vanwege ondankbaarheid: er heerst goddeloosheid terwijl God ervoor gezorgd had dat het volk bevrijd werd uit de Egyptische slavernij.

Synopsis


Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu