Evangelie naar Johannes
Ἰωάννης G2491 "Johannes",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Evangeliën, Nieuwe Testament,

Inhoud

Titel

Het evangelie naar Johannes


Auteur

De apostel Johannes.


Ontstaan


Thema

Johannes beschrijft het leven en werk van Jezus, te beginnen bij Johannes de Doper. Hij vertelt tot en met de opstanding.


Synopsis

 1. Inleiding
  Het vlees geworden Woord (hoofdstuk 1:1-18)
 2. De tekenen van Jezus Godheid
  beklemtoond door zes "getuigenissen" (Johannes de Doper, de Heilige Geest, de discipelen, Zijn werken, God de Vader en de Schriften (van 1:19 t/m 12:50)
 3. Jezus openbaring
  Zijn onderwijs aan de discipelen (hoofdstukken 13 t/m 17)
 4. Zijn lijden en opstanding (hoofdstukken 18 t/m 20)
 5. Slot(hoofdstuk 21)

Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu