Romeinen (brief)

Zie ook: Nieuwe Testament, Paulus (brieven),


Inhoud

Titel

(Brief aan de) Romeinen


Auteur

De apostel Paulus


Ontstaan


Thema

Gods rechtvaardigheid en rechtvaardig handelen met deze wereld en Zijn rechtvaardig heilsplan

De brief aan de Romeinen is de enige brief die Paulus geschreven heeft aan een kerk welke hij niet bezocht had. Toen Paulus naar Efeze en Corinthe schreef kon hij er vanuit gaan dat zij de fundamentele christelijke boodschap al kenden, omdat hij hun deze zelf gepredikt had. Maar toen hij aan de Romeinen schreef, tot wie hij nog niet gepreekt had, gaf hij hun eerst zorgvuldig het gehele kader van het christelijk standpunt. (F.A. Schaeffer, De dood over de stad, 1971, p. 63)


Synopsis

  1. Inleiding (hoofdstuk 1 t/m 4:13)
  2. Begin van het openbare optreden van Jezus voornamelijk in Galilea (van 4:13 t/m 9:50)
  3. Reis naar Jeruzalem doorheen Samaria en Perea; bediening voornamelijk in Perea (9:51 t/m 19:28)
  4. Jezus laatste dagen met viering van het Pascha en de kruisdood (19:29 t/m 23:55)
  5. Gebeurtenissen rondom de Opstanding en Hemelvaart (hoofdstuk 24)

Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!