Corinthiers (brieven)

Zie ook: Nieuwe Testament, Paulus (brieven),

Inhoud

Eerste brief aan de Corinthiërs


Auteur

Paulus (1 Cor. 1:1)


Ontstaan


Thema


Synopsis

 1. 1. Hoofdgedeelte: mistoestanden in de Gemeente
  1. Groet (1:1-9)
  2. Noodzaak van een reine Gemeente (1:10-31)
  3. Het voorbeeld van Paulus (2:1-16)
  4. De strijd tussen de leiders: een kenmerk van onvolwassenheid en vleselijkheid (3:1-8)
  5. De juiste kijk op het ambt Leiders van de Gemeente zijn:
   • Verkondigers van de waarheid (3:1,2)
   • Hoeders van de juiste leer (3:6-8)
   • Medewerkers van God (3:9)
   • Karakter-vormers (3:10)
   • Dienaars (4:1,2)
   • Zij die lijden om de zaak van Christus (4:9-13)
   • Voorbeelden voor de Gemeente (4:16-17)
   • Toezichters op de tucht in de Gemeente (4:18-21)
  6. De plicht om de Gemeente rein te houden
   • van immorele levenswijze (5:1-13)
   • van rechtsgedingen (6:1-8)
   • van onreinheid (6:9-20)
  7. De heiligheid van het huwelijk (7:1-40)
  8. Christelijke idealen en de houding van de "sterken" ten overstaan van de "zwakken" (8:1-13)
  9. Paulus voorbeeld bij het redden van zielen (9:1-27)
  10. Het voorbeeld van Israels ontrouw als waarschuwing voor de Gemeente (10:1-15)
  11. De heiligheid van de viering van het Avondmaal (10:16-21)
  12. Zich gedragen als christen op gebied van eten en drinken (10:23-33)
  13. Respecteren van gewoonten in verband met kleding (11:1-16)
  14. De Gemeente bewaren voor wanorde (11:17-34)
 2. Leerstellig gedeelte en adviezen
  1. De verscheidenheid van gaven (12:1-31)
  2. De belangrijkheid van de liefde (13:1-13)
  3. Profetie belangrijker dan het "spreken in tongen" en richtlijnen voor een ordelijke samenkomst (14:1-40)
  4. De leer van de opstanding (15:1-58)
  5. Laatste adviezen en groet (16:1-24)

Tweede brief aan de Corinthiërs


Auteur

Paulus (2 Cor. 1:1)


Ontstaan

55 n.C. (Hand. 20:2; 2 Cor. 1:1, 2:13, 7:5, 8:1-2, 9:1-5; Rom. 15:26). Op basis van Dr. A. Dirkzwager, Datering van Paulus, Reizen, Brieven, Metgezellen en David Reid van Mid Acts Tracts.


Thema


Synopsis

 1. 1. Kenmerken van Paulus' bediening
  1. Vertroosten (1:4-7; 7:7,13)
  2. Lijden (1:5-9; 4:8-12; 5:4; 6:4-10; 7:5; 11:24-28; 12:7-10)
  3. Trouw (1:12; 2:17; 4:2; 7:2)
  4. Standvastigheid (1:17-19; 4:1,16)
  5. Beroep doende (2:3,4; 7:7,8; 11:2,3; 12:20,21)
  6. Overwinnend (2:14, 4:8,9; 12:10)
  7. Zelf-opofferend (4:5,11,15; 5:13; 11:7,9)
  8. Beheerst door de liefde van Christus (4:11; 5:14)
  9. Geestelijk (4:18; 5:16; 10:4)
  10. Overredend (5:11,20; 6:1; 10:1,2)
  11. Verzoenend (5:19-21)
  12. Openbaart zich door ernst en goede werken (5:13; 6:4-10; 12:12)
  13. Met authoriteit (10:1-11)
  14. Zelf-ondersteunend (11:9)
 2. Felicitaties en aanwijzingen in verband met ondersteuning (hfdstk. 8+9)
 3. Het apostelschap van Paulus:
  1. Door sommigen in discrediet gebracht (10:7-10; 12:11; 13:3)
  2. Authoriteit (2:9; 13:2)
  3. Bevestigd
   • Door de Heer (1:1,21,22; 3:5; 6:4-6)
   • Door zijn lijden voor de goede zaak (6:4-10; 11:23-27)
   • Door ontvangen openbaring (12:1-5)
   • Door machtige daden (12:12)

Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!