Titus (brief)

Zie ook: Nieuwe Testament, Paulus (brieven),

Inhoud

Titel

Titus, naar de persoon Titus aan wie de brief is gericht.


Auteur

Paulus


Ontstaan


Thema


Synopsis

 1. Voorschriften in verband met organisatie en tucht in de Gemeente.
  1. Groet en verwijzing naar de glorie van het Evangelie (1:1-4)
  2. Doel van Titus opdracht op Creta (1:5)
  3. Orde en tucht in de Gemeente:
   1. Karaktereigenschappen en voorwaarden voor Oudsten en Voorgangers (1:6-9)
   2. De plicht om valse leraars te bestrijden (1:10-11)
   3. Het moeilijke karakter van de Cretenzers en de noodzaak om hen te leiden en terecht te wijzen in de waarheid (1:12-14)
   4. Strijd tegen huichelarij (1:15-16)
 2. Zuivere leer en goede werken
  1. Apostolische raadgevingen voor verschillende groepen:
   1. Respect opbrengen voor ouderen (2:2-3)
   2. Onderrichtingen voor jongeren (2:4-6)
   3. Bemoediging voor Titus in verband met zijn persoonlijk voorbeeld (2:7-8)
   4. De taken van dienaren (2:9-10)
  2. De Redding die we mochten ontvangen vraagt van ons:
   1. Zelfverloochening en een godsvruchtig leven in de wereld (2:11-12)
   2. Hoopvol uitkijken naar de komst van Jezus (2:13)
   3. Het offer van Christus roept zijn volgelingen op tot een heilige levenswandel (2:14)
  3. Het belang van de verkondiging van deze waarheden (2:15)
 3. Bijkomende instructies in verband met het brengen van zuivere leer
  1. Sociale verplichtingen en taken (3:1-2)
  2. De redding komt door genade:
   1. De universele zonde (3:3)
   2. Niet gered door goede werken maar door de genade van Jezus (3:4-7)
  3. Het belang van goede werken (3:8)
  4. Het behandelen van dwaze twistvragen (3:9-11)
  5. Slotgroet en zegebede (3:12-15)

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!