Petrus (brieven)

Zie ook: Nieuwe Testament,

De twee brieven van Petrus behoren tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel.

Inhoud

Eerste brief van Petrus

Auteur

Traditioneel wordt aangenomen dat de apostel Petrus de schrijver is, onder andere wordt dit in de 2de eeuw door Polycarpus, Papias, Clemens van Alexandrië en Irenaeus van Lyon en in de 3de eeuw door Tertullianus, Origenes en Cyprianus bevestigd. Sommige theologen betwisten dit omdat zij vinden dat de brieven "te goed" zijn geschreven in het Grieks voor een eenvoudige visser. Hierbij vergeten ze dat Galilea behoorlijk gehelleniseerd was en dat Petrus jarenlang in gebieden was geweest waar Grieks de hoofdtaal was.


Ontstaan

63 - 64 na Christus; Zij die stellen dat de brief niet door Petrus is geschreven willen de brief in de 2de of zelfs 3de eeuw na Christus plaatsen.


Thema

Overwinning door lijden.


Synopsis

 1. Onze redding.
  1. Begroeting (1:1-2)
  2. Een levende hoop, door de Opstanding van Jezus (1:3)
  3. Een onvergankelijke erfenis (1:4)
  4. Een goddelijke kracht die ons behoudt en overwinning schenkt
   1. door geloof (1:5)
   2. doorheen de verzoeking (1:6)
   3. gelouterd als goud (1:7)
   4. in liefde en vreugde (1:8)
  5. Gods mysterieuze plan
   1. waarvan profeten getuigden en waarnaar engelen nieuwsgierig waren (1:10-12)
   2. het vraagt om nederigheid, gehoorzaamheid, afzondering van de wereld (1:13-17)
   3. de oneindige prijs die ervoor betaald werd (1:18-19)
   4. vastgelegd van voor de vestiging van de wereld (1:20-21)
 2. Het leven van de gelovige in het licht van onze redding
  1. Gereinigd en opgebouwd worden door de eeuwige waarheid en door de broederlijke liefde (1:22-25)
  2. Bevrijd van het kwade en verlangen naar het Woord dat ons voedt (2:1-3)
  3. Levende stenen van een tempel, waarvan Christus de hoeksteen is (2:5-6)
  4. Christus kostbaar achten, hoewel hij verworpen werd door ongelovigen (2:7-8)
 3. Plaats en plichten van de gelovige
  1. Eerzaam en heilig als volk van God (2:9-10)
  2. Leven als vreemdelingen en pelgrims (2:11)
  3. Burgerlijke en sociale plichten (2:12-15)>
  4. Goed burgerschap (2:16-17)
  5. Plichten in het huishouden als gelovige:
   1. als dienaar: gehoorzaam en geduldig (2:18-20)
   2. met Christus als voorbeeld (2:21-25)
   3. als echtgenote, getooid met geestelijke gaven (3:1-6)
   4. als echtgenoot, aandachtig voor zijn vrouw (4:7)
   5. medelijden en vergevend (3:8-9)
   6. denkend aan de beloften voor wie het kwade weerstaat (3:10-13)
 4. Aanwijzingen en bemoediging met betrekking tot lijden
  1. Lijden voor de goede zaak geeft vreugde (3:14-17)
  2. Het voorbeeld van Christus overwinnend lijden (3:18-22)
  3. Het offer van Christus spoort aan tot zelfverloochening (4:1-3)
  4. Aanbevelingen voor een leven dat God verheerlijkt (4:7-11)
  5. Niet verwonderd zijn over beproevingen (4:12)
  6. Lijden met en voor Christus (4:13-14)
  7. God eren wanneer we voor Hem lijden (4:15-19)
 5. Laatste aanbevelingen en waarschuwingen
  1. Aan de oudsten van de gemeenten (5:1-4)
  2. Aan jongeren en ouderen (5:5-7)
  3. Waarschuwingen tegen de duivel (5:8-9)
  4. Zegenbede en groeten (5:10-14)

Tweede brief van Petrus

Auteur

Traditioneel wordt aangenomen dat de apostel Petrus de schrijver is. Veel moderne theologen betwisten dit omdat zij vinden dat de brieven "te goed" zijn geschreven in het Grieks voor een eenvoudige visser. Hierbij vergeten ze dat Galilea behoorlijk gehelleniseerd was en dat Petrus jarenlang in gebieden was geweest waar Grieks de hoofdtaal was. Bovendien vinden ze de stilistische verschillen met de eerste brief te groot (zoals ook Johannes Calvijn reeds opmerkte) en ze vinden het verdacht dat er verwijzingen zijn naar de brieven van Paulus.


Ontstaan

66 - 67 na Christus, mogelijk zelfs na de val van Jeruzalam in 70 n.C. omdat in 2 Petr. 5:13 wordt gesproken over Rome als Babylon.

Zij die stellen dat de brief niet door Petrus is geschreven willen de brief in de 2de eeuw na Christus plaatsen. Zij zien een belangrijke aanwijzing in 2 Petrus 3:4 waarin wordt vermeld dat reeds veel christenen van de eerste generatie zijn gestorven.


Thema


Synopsis

 1. Het geestelijk leven.
  1. Begroeting (1:1-2)
  2. De roeping (1:3)
  3. Zekerheid door kostbare beloften (1:4)
  4. Zeven belangrijke stappen in onze groei (1:5-8)
  5. Onze uiteindelijke bestemming (1:10-11)
  6. Ter herinnering als afscheid (1:12-15)
  7. Een glorievolle ervaring (1:16-18)
  8. De goddelijke oorsprong en de kracht van de Schriften (1:19-21)
 2. Valse leraars, hun karakter en leer
  1. Hun tegenstand en ontkenning van Christus (2:1)
  2. Hun populariteit, duivelse invloed en hypocrisie (2:2-3)
  3. De oordelen van God over o.a. gevallen engelen, Sodom en Gomorra,... zijn waarschuwingen voor de goddelozen (2:4-6)
  4. Het behoud van de rechtvaardigen voor het komende oordeel (2:7-9)
  5. Verdere beschrijving van dwaalleraars:
   1. hun overspeligheid en excessen (2:10-13)
   2. hun verderfelijke invloed (2:14-16)
   3. hun leegheid en onstandvastigheid (2:17)
   4. hun luidruchtige woorden die tot slavernij en corruptie leiden (2:18-19)
   5. hun afvalligheid en verdorvenheid (2:20-22)
 3. Voorspellingen aangaande de Dag des Heren en oproep tot standvastigheid
  1. Het doel van deze brief (3:1-2)
  2. Het einde van de spotters (3:3-4)
  3. Het negeren van waarschuwingen
   1. in het Oude Testament (3:5-6)
   2. in verband met het komende oordeel (3:7)
  4. Uitleg van de goddelijke beschikkingen
   1. de lengte van Gods dagen (3:8)
   2. door genade wordt het oordeel uitgesteld (3:9)
  5. De zekerheid van de komst van de dag des Heren (3:10)
  6. Houding en hoop van de gelovigen (3:11-14)
  7. Een aanbeveling van Paulus' brieven en waarschuwing tegen afwijzen van de Schriften (3:15-16)
  8. Oproep tot standvastigheid en geestelijke groei (3:17-18)

Koop nu