Johannes (brieven)
Ἰωάννης G2491 "Johannes",

Zie ook: Beeldbank, Nieuwe Testament,

Inhoud

Eerste brief van Johannes

De eerste van de algemene zendbrieven van Johannes. Er wordt geen schrijver genoemd, maar algemeen acht men Johannes als de schrijver omdat deze qua stijl dezelfde is als de andere brieven, het Evangelie van Johannes en Openbaring.


Ontstaan

Vermoedelijk geschreven tussen 85 n.C. of begin jaren negentig. Enkelen willen een late datering en denken dan aan de eerste of zelfs tweede eeuw n.C.


Thema


Synopsis

 1. God is leven en licht
  1. Geopenbaard in Christus (hoofdstuk 1:1-2)
  2. Kenmerken van discipelschap (1:5-2:2)
  3. Gehoorzaamheid als bewijs van discipelschap (2:3-11)
  4. Waarschuwingen en bemoedigingen (2:12-29)
 2. God is liefde
  1. Het kindschap van de gelovigen (3:1-2)
  2. Bewijs van kindschap door rechtvaardig leven (3:3-10)
  3. Broederliefde als uiting van geestelijk leven (3:11-15)
  4. Zekerheid en gebedsverhoring (3:19-22)
  5. Geloof en liefde noodzakelijk voor onze omgang met God (3:23-24)
 3. Het beproeven van de geesten
  1. Hun houding t.o.v. de menswording van Christus (4:1-3)
  2. Kenmerken van de antichrist (4:4-6)
 4. De goddelijke liefde(4:7-21)
 5. Overwinnend geloof en liefde
  1. Leven in liefde en gehoorzaamheid (5:1-3)
  2. Het overwinnend geloof (5:4-5)
  3. Goddelijke getuigen in hemel en op aarde (5:6-9)
  4. Het getuigenis van Gods Geest (5:10)
  5. De gave van het eeuwig leven (5:11-13)
  6. De zekerheid van gebedsverhoring (5:14-15)
  7. Onze houding tegenover wie zondigt (5:16)
  8. Het "uit God geboren zijn" (5:18-20)

Tweede brief van Johannes

De tweede van de algemene zendbrieven van Johannes. Er wordt geen schrijver genoemd, maar algemeen acht men Johannes als de schrijver omdat deze qua stijl dezelfde is als de andere brieven, het Evangelie van Johannes en Openbaring.


Ontstaan

Vermoedelijk geschreven tussen 85 n.C. of begin jaren negentig. Enkelen willen een late datering en denken dan aan de eerste of zelfs tweede eeuw n.C.


Thema


Synopsis

 1. Goddelijke waarheid in relatie tot de gelovige
  1. Maakt hen onderling een (vers 1)
  2. Is voor eeuwig in hen (2)
  3. Groet (3)
  4. Doet hen in waarheid wandelen (4-6)
 2. Wereldse dwaalleer
  1. Er zijn veel misleiders in deze wereld (7)
  2. Verwerpt Jezus komst in het vlees (7)
  3. We moeten er waakzaam tegenover zijn (8)
  4. Ontbeert God (9)
  5. Oproep om hiervan afstand te nemen (10-11)
 3. Slotwoorden (12-13)

Derde brief van Johannes

De derde van de algemene zendbrieven van Johannes. Er wordt geen schrijver genoemd, maar algemeen acht men Johannes als de schrijver omdat deze qua stijl dezelfde is als de andere brieven, het Evangelie van Johannes en Openbaring.


Ontstaan

Vermoedelijk geschreven tussen 85 n.C. of begin jaren negentig. Enkelen willen een late datering en denken dan aan de eerste of zelfs tweede eeuw n.C.


Thema


Synopsis

 1. Gajus, aan wie de brief is gericht:
  1. De genegenheid van de apostel waardig (verzen 1+2)
  2. Een standvastig christen die in waarheid wandelt (3+4)
  3. Gastvrij (5+6)
 2. Diotrefes, een leider van de Gemeente
  1. Is er op uit om de voornaamste te zijn (9)
  2. Hij probeert de apostel in een slecht daglicht te stellen en deze zal hem terechtwijzen bij zijn bezoek (10)
 3. Demetrius, die een goed getuigenis geeft
  1. Is een voorbeeldig man met uitstekende reputatie (12)
 4. Evangelisten
  1. Zij werken voor de Heer en verdienen onze ondersteuning (7)
  2. Worden hartelijk ontvangen ondanks de vijandige houding van Diotrefes (11)
 5. Slot en groeten (13-14)

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!