Richters
שָׁפַט H8199 "richter",

Zie ook: Ambten, Debora (richteres), Ehud, Gideon, Jair (persoon), Jefta, Othniel, Richteren (boek), Samgar, Simson, Thola,

Richters waren mensen welke na de Jozua en voor de koningen het volk Israël richtten of leidden.

Inhoud

Bijbel

Hun geschiedenis is beschreven in het boek Richteren en worden ook vermeld in Ruth.

שפט "richter, bestuurder, heerser", het begrip "rechter" zoals wij dat kennen is niet correct, deze personen gaven leiding (de richting) en bescherming tegen vreemde machten (bv. de Filistijnen) aan het volk.

Overzicht richters

Er zijn totaal 15 richters, waarvan 14 mannen en 1 vrouw (Debora).

 1. Othniël (Richt. 3:10) verloste het volk van de Arameeërs (Syrië);
 2. Ehud (Richt. 3:15), verloste het volk van de Moabieten;
 3. Samgar (Richt. 3:31), verloste het volk van de Filistijnen;
 4. Debora (Richt. 4:4), verloste het volk van de Kanaänieten;
 5. Gideon (Richt. 6:11; 8:28), verloste het volk van de Midianieten;
 6. Abimelech (Richteren 9:1; 10:1)
 7. Thola (Richt. 10:1)
 8. Jaïr (Richt. 10:3)
 9. Jeftha (Richt. 11:1), verloste het volk van de Ammonieten;
 10. Ebzan (Richt. 12:8)
 11. Elon (Richt. 12:11)
 12. Abdon (Richt. 12:13)
 13. Simson (Richteren 13:24; 16:31), bestreed de Filistijnen;
 14. Eli, meer hogepriester dan richter;
 15. Samuël (1 Sam. 1:20), bestreed de Filistijnen.

Zie ook Bijbel en kunst voor een vergelijkbaar overzicht.


Terminologie

Hebreeuws שָׁפַט H8199 "richter, bestuurder, heerser", gaven leiding (de richting) en bescherming tegen vreemde machten (bv. de Filistijnen) aan het volk.

Het begrip "rechters" zoals door de NBV geïntroduceerd is niet correct, daar deze personen niet rechtspraken (op misschien een Debora na), maar het volk leiding, richting gaven. Om die reden geven wij de voorkeur aan "richters".


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!