Adam (plaats)
אָדָם H121 "Adam (stad), Adam",

Zie ook: Beeldbank, Plaatsen,

Adam

Adam (Hebreeuws אָדָם H121), plaats bij de Jordaan, het tegenwoordige Damiya (Jordanië).

Inhoud

Bijbel

Op het moment dat het volk aan het einde van Exodus door de Jordaan het beloofde land introk, werd het water bij de plaats Adam tegengehouden (Joz. 3:16). Als we de genoemde Bijbelpassage lezen, zien we dat het in de oogsttijd gebeurde (Joz. 3:15), een periode dat de Jordaan buiten zijn oevers stroomde. Hierdoor werd de instabiele kleibanken verder ondergraven. Vervolgens lezen we dat het water zich terug trok en zich begon op te hopen bij de plaats Adam, of zoals het in Het Boek staat "op te hopen alsof het een dam was" (vs. 16). Hieruit mogen we concluderen dat verschillende van de aanwezige Joden naar Adam zijn gereisd om dit te controleren, men heeft dus de oorzaak van het droogvallen van de Jordaan onderzocht.

De beschrijving komt overeen met het zelfde soort gebeurtenissen als in 1927 en de andere genoemde jaren (zie hieronder). Het is dan ook zeer logisch om aan te nemen dat God een aardbeving gebruikte om deze doortocht te regelen. Dit doet niets af van het wonder, het geeft alleen aan dat als God een wonder doet, Hij hierbij ook gebruik kan maken van natuurlijke fenomenen.


Geschiedenis

Dit is een plek met hoge kleibanken waar de rivier Jordaan doorheen stroomt. In 1927 was daar een aardbeving waardoor deze kleibanken instorten, bomen omvielen en het water bijna een dag tegenhield, stroomafwaarts viel de Jordaan droog.

Dit is niet het enige geval, er zijn overleveringen van 1160, 1267, 1534, 1834 en 1906 dat de Jordaan geblokkeerd werd na een aardbeving.


Aangemaakt 29 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!