Kalender (Babylonische)

Zie ook: Kalender,

De Babylonische kalender is net als de Hebreeuwse gebaseerd op de Maan. Het begin van de maand wordt bepaald door directe observatie van de jonge wassende Maan bij zonsondergang na de astronomische nieuwe maan. Dit gebruik is overgenomen tijdens de ballingschap van de Joden, hoewel uit diverse geschriften blijkt dat de wiskunde van de Babyloniërs dermate goed was dat ze dit al jaren van te voren konden uitrekenen.

Een van de belangrijkste dingen die we van de Babylonische astronomie hebben overgenomen is het sexagesimale (=zestallig) stelsel voor minuten en seconden, ook de uren zijn hier een (in)directe afleiding van.

Inhoud

Bijbelse achtergronden

In de Bijbel zijn diverse aanduidingen te vinden naar de Babylonische of Assyrische kalender. Vooral tijdens en na de ballingschap zien we dat de joden de Babylonische naamgeving van de maanden hebben overgenomen.

De heerser van Assyrië had er veel voor over dat zijn naam op een correcte manier in de annalen voorkwam en dan in connectie met het kalender jaar. Dit deed hij door veelvuldig het Pur (=lot) te gooien, van dag tot dag en van maand tot maand. Deze praktijk kunnen we onder andere zien in het boek Esther, waar de minister van de koning, Haman het Pur gooide (Esther 3:7) om de dag te bepalen voor de vernietiging van de Joden. Door Ahasveros wordt uiteindelijk opdracht gegeven om op de dertiende dag van Nisan (=de eerste maand) deze vernietiging uit te voeren. Esther komt erachter en weet het plan van Haman te verijdelen. (Zie ook Purimfeest)
Dat dit geval van het Pur gooien niet op zichzelf staat blijkt uit opgravingen. In de Yale University Library is een kleitablet (YBC 7058) gevonden "Het lot van Yahali", met het volgende gebed: In zijn jaar aangewezen tot hem door het lot [puru] zal de oogst van het land Asserië doen bloeien en voorspoedig doen gedijen, voor het aangezicht van de goden Assur en Adad moge zijn lot [puru] vallen. Het kleitablet wordt gedateerd uit de regering van Salmaneser III (858-824 v.C..) en werd gebruikt in ceremonies en wordt aangeduid als de Yahali naamgeving, dat wil zeggen dat de regeringsjaren naar de koning werd genoemd.


De maanden

De Maanden van de Babylonische Kalendar
MaandDagenMaandDagen
1. Nisannu 30 7. Tashritu 30
2. Aiyaru 29 8. Arakhsamna 29
3. Simannu 30 9. Kislimu 30
4. Du'uzu 29 10. D.abitu 29
5. Abu 30 11. Sabad.u 30
6. Ululu I 29 12. Addaru I 29
6. Ululu II 29 12. Addaru II 30

Aangemaakt 10 juni 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!