Tachpanhes
תַּחְפַּנְחֵס H8471 "Tachpanhes, Tehaphnehes, Tahapanes, Tahpanhes",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Baal-Sefon, Plaatsen,

Tachpanhes

Tachpanhes (Hebreeuws תַּחְפַּנְחֵס H8471), een plaats aan de Egyptische grens, waarschijnlijk Daphnae (Tell Defenneh) waar later Griekse troepen gelegerd waren. Elders in de Bijbel Baal-Sefon genoemd.

Inhoud

Bijbel

De stad wordt een aantal keren genoemd in het boek Jeremia (Jer. 2:16; 43:7-9; 44:1; 46:14) en Ezechiël (Ezech. 30:18).

Er wordt aangenomen dat de profeet Jeremia door steniging stierf (Tertullianus, Adversus Gnosticos, hfdst. 8; Hiëronymus, Adversus Jovinianum 2:37) in deze plaats (Pseudo-Epiphanius, De Vitis Prophetarum; Isodorus van Sevilla, De Ortu et Obitu Patrorum, hfdst. 38).


Geschiedenis

Koning Psammetichus (664–610 v.C.) vestigde een garnizoen van buitenlandse huurlingen te Daphnae, voornamelijk bestaande uit Cariërs en Ionische Grieken (Herodotus ii. 154).

Nadat Jeruzalem werd verwoest in 586 v.C. trokken de Joodse vluchtelingen, met inbegrip van Jeremia, naar Tachpanhes (Jeremia 43-44).

Nadat door Amasis II (570-526 v.C.) aan de plaats Naucratis het monopolie van het Griekse verkeer werd gegeven vertrokken de Grieken definitief uit Daphnae; ten tijde van Herodotus waren de verlaten resten van de dokken en gebouwen nog zichtbaar.


Aangemaakt 20 juni 2005, laatst bijgewerkt op 2 augustus 2018


Koop nu