Tempel (Herodes, 3de)
ναός G3485 "tempel, schrijn",

Zie ook: Beeldbank, Klaagmuur, Tempels,

Deze werd gebouwd door Herodes de Grote, of beter gezegd hij restaureerde en breidde de 2de tempel uit.

Inhoud

Bijbel

Het was deze tempel die Jezus bezocht.


Beschrijving tempel

Robinsonboog

Robinsonboog, JeruzalemIn het rechtergedeelte van de klaagmuur is een uitstulping te zien die de Robinsonboog wordt genoemd, naar de archeoloog die in de 19de eeuw hier onderzoek deed. Deze boog is het laatste restant van een soort brug waarmee men in de tijd van Jezus op het tempelplein kon komen. Zie hier voor een situatieschets.

Waarschuwingsteksten

Rond het tempelplein was een laag muurtje met waarschuwingsteksten in het Grieks, het Hebreeuws, en het Latijn deze woorden: Geen vreemdeling mag indringen tot binnen de omheining die om het heiligdom is. Zij, die  verder gaan, zullen aan zichzelf te wijten hebben de dood die zal volgen.

ΜΗΘΕΝΑ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΕΙΣΠΟ-
ΡΕΥΕΣΘΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ-
ΡΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΡΥΦΑΚΤΟΥ ΚΑ-
Ι ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΟΣ Δ ΑΝ ΛΗ-
ΦΘΗ ΕΑΥΤΩΙ ΑΙΤΙΟΣ ΕΣ-
ΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΑΚΟΛΟΥ
ΘΕΙΝ ΘΑΝΑΤΟΝ

Het is deze tussenmuur waaraan Paulus nog herinnert in zijn brief aan de Efeziërs (2:14), tegenwoordig is zo'n waarschuwing nog te zien in het Archeologisch Museum in Istanbul,


Geschiedenis

In 70 n.C. werd deze verwoest door de Romeinen onder leiding van Titus. Tijdens de opstand van Bar Kochba wilden de Joden de tempel nog herbouwen maar dat mislukte, de Romeinen kwamen als overwinnaars te voorschijn, verbanden alle Joden en noemden de stad voortaan Aelia Capitolina. Op het plein kwam een tempel gewijd aan Zeus. Na de verovering door de islamieten in de 8ste eeuw werden er 2 moskeeën op het terrein gezet, die tijdelijk toen de kruisvaarders de stad in handen hadden werden omgevormd tot kerken.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!