Onroerend Goed
ἀγρός G68 "land, veld, grondbezit, akker",

Zie ook: Economie,

Vastgoed, ook onroerend goed of onroerende zaak genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond. De term vastgoed of onroerend goed verwijst naar het niet verplaatsbare karakter van deze goederen. De term 'goed' of 'zaak' verwijst naar het materiële karakter. Vastgoed betreft dus niet verplaatsbare materiële zaken.

Inhoud

Bijbel

Abraham kocht, nadat zijn vrouw was overleden, een stuk grond van Efron te Machpela (Gen. 23:11ev.). Omri, koning van Israël, kocht de berg Samaria van Semer (1 Kon. 16:24).

Soms werd als bruidsschat onroerend goed gegeven, een Egyptische farao gaf de stad Gezer als bruidsschat mee aan zijn dochter toen die trouwde met Salomo (1 Kon 9:16). Een bijzonder geval is de geschiedenis van Kaleb, die naast zijn dochter Achsa, als bruidsschat ook een stad geeft aan zijn toekomstige schoonzoon (Richt. 1:12-15).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!