Kleur
χλωρός G5515 "vaal, groen",

Zie ook: Blauw, Bruin, Geel, Grijs, Groen, Hemelblauw, Techelet, Karmozijn, Purper, Rood, Scharlaken, Wit, Zwart,

Kleur is een eigenschap van licht die wordt bepaald door de verschillende golflengtes waaruit dat licht is samengesteld. Mensen nemen licht waar wanneer elektromagnetische straling met een golflengte tussen 750 en 400 nanometer het oog bereikt. De samenstelling van golflengtes wordt het spectrum genoemd.

Hier moet wel worden opgemerkt dat er geen voor de hand liggende relatie is tussen bovengenoemde natuurkundige definitie van kleur en de actuele kleurervaring, zoals deze zich aan een mens voordoet.

De kleur van een oppervlak wordt bepaald door het deel van het licht dat door dat oppervlak wordt weerkaatst.

Inhoud

Bijbel

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament komt het woord "kleur" niet voor

In de Bijbel worden verschillende kleuren genoemd


Terminologie

In het Hebreeuws is er geen woord dat "kleur" betekent. Wel worden de individuele kleuren genoemd.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!