Adonai
אֲדֹנָי H136 "Heere, Heer, heer",

Zie ook: Godsnaam,

Adonai (Hebreeuws אֲדֹנָי H136), een van de aanduidingen voor God.

Inhoud

Bijbel

Vertalingen

In de Statenvertaling wordt Adonai overgezet als "Heere", om onderscheid te maken met de andere namen van God. Er zijn echter (in sommige uitgaven) een aantal uitzonderingen hierop en wordt het gespeld met hoofdletters HEERE (Ex. 15:17; Num. 14:17; 22:22; Joz. 7:8; 1 Kon. 3:10, 15; 22:6; 2 Kon. 7:6; Ezr. 10:3; Neh. 1:11; 4:14; Job 28:28; Ps. 2:4; 16:2; 38:10, 16, 23; 40:18; 44:24; 55:10; 68:20, 27; 86:3, 5; 110:5; 130:2, 3, 6; Jes. 3:17, 18; 8:17; 10:12; 21:16; 26:4; 37:24; 38:14; 49:14; 61:1; Jer. 46:10; 49:5; 50:25, 31; Klaagl. 3:59; Ezech. 18:25; 21:9; Dan. 9:8, 17; Mal. 1:12; 3:15). Volgens sommigen zou dit een aanwijzing zijn dat er oorspronkelijk יְהוָה JHWH H936 heeft gestaan, echter zowel in het tekstkritisch apparaat van de Masoreten (als het zou gaan om een Qere en Ketiv) als andere manuscripten is dit niet (altijd) terug te vinden. Oud-directeur van de GBS, dhr. L.M.P. Scholten, die hierover schreef, stelde: 'Wij weten niet voldoende om de achtergrond van deze vertaalkeuze van de Statenvertalers te kunnen verklaren.' Wat echter over het hoofd wordt gezien is dat de Statenvertalers de Venetiaanse druk gebruikten en dat in de hierboven genoemde gevallen in de Hebreeuwse tekst יְהֹוָה H3068 (JHWH) staat. In bijna alle gevallen zien we dat ook sommige andere manuscripten dit hebben. Het argument dat in de Dode Zee-rollen dan altijd יְהוָה H936 JHWH heeft gestaan gaat niet altijd op. Soms staat er אֲדֹנָי H136 Adonai (cf. Num. 22:22; Jes. 10:12; 37:24), soms worden Adonai en de Godsnaam verwisseld (cf. Jes. 8:17; 21:16) of dat het bij de diverse rollen onduidelijk is (cf. Jes. 3:17, 18; 26:4) en mogelijk duiden op twee verschillende tradities.


Terminologie

De aanduiding אֲדֹנָי H136 Adonai wordt meestal vertaald als "Heer" of "Heere", dit ter onderscheid van HEER of HEERE waarmee de Godsnaam יְהֹוָה H3068 wordt aangeduid. Volgens Gesenius is אֲדֹנָי een oude vorm pluralis excellentiae van אדני H113, Broers ziet het als een verbuiging van אָדוֹן H113 "mijn Heer", cf. Genesis 18:12 (P. Broers, p. 5).


Aangemaakt 18 september 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!