1 Johannes 3:5

SVEn gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.
Steph και οιδατε οτι εκεινος εφανερωθη ινα τας αμαρτιας ημων αρη και αμαρτια εν αυτω ουκ εστιν
Trans.kai oidate oti ekeinos ephanerōthē ina tas amartias ēmōn arē kai amartia en autō ouk estin

Algemeen

Zie ook: Zonde
Jesaja 53:9, Jesaja 53:12, 2 Corinthiers 5:21, 1 Timotheus 1:15, 1 Petrus 2:22

Aantekeningen

En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οιδατε
gij weet

-
οτι
dat
εκεινος
Hij
εφανερωθη
geopenbaard is

-
ινα
opdat
τας
-
αμαρτιας
zonde
ημων
Hij onze
αρη
zou wegnemen

-
και
en
αμαρτια
zonden
εν
in
αυτω
Hem
ουκ
geen
εστιν
is

-

En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!