Zoekresultaten Woordenboek

Voer zoekargument in

Α G00001 A, Alpha, Christus
Ἀαρών G00002 Aaron
Ἀβαδδών G00003 Abaddon
ἀβαρής G00004 niet tot last, niet zwaar
Ἀββᾶ G00005 Abba
Ἄβελ G00006 Abel
Ἀβιά G00007 Abia
Ἀβιαθάρ G00008 Abiathar
Ἀβιληνή G00009 Abilene
Ἀβιούδ G00010 Abiud
Ἀβραάμ G00011 Abraham
ἄβυσσος G00012 bodemloos, onbegrenst, afgrond
Ἄγαβος G00013 Agabus
ἀγαθοεργέω G00014 goed doen
ἀγαθοποιέω G00015 goed doen, handelen
ἀγαθοποιΐα G00016 weldoen, deugd
ἀγαθοποιός G00017 goeddoende, deugdzaam
ἀγαθός G00018 oprecht, eerbaar
ἀγαθωσύνη G00019 oprechtheid, goedheid, vriendelijkheid
ἀγαλλίασις G00020 verrukking, grote vreugde, blijdschap, vreugde (grote)
ἀγαλλιάω G00021 verblijden, verheugen
ἄγαμος G00022 ongetrouwd, vrijgezel
ἀγανακτέω G00023 iets kwalijk nemen, verontwaardigd zijn
ἀγανάκτησις G00024 verontwaardiging, ergernis
ἀγαπάω G00025 aangenaam vinden
ἀγάπη G00026 liefdefeesten
ἀγαπητός G00027 geliefd, geacht, dierbaar, liefde waardig
Ἄγαρ G00028 Hagar
ἀγγαρεύω G00029 koerier gebruiken, booodschapper uitsturen
ἀγγεῖον G00030 emmer, vat
ἀγγελία G00031 proclamatie, bevel, order
ἄγγελος G00032 boodschapper, gezant, engelen
ἄγε G00033 ga naar, kom!, kom nu!
ἀγέλη G00034 kudde
ἀγενεαλόγητος G00035 afstamming onbekend
ἀγενής G00036 laag (gemeen), laf, gemeen
ἁγιάζω G00037 reinigen
ἁγιασμός G00038 wijding, reiniging
ἅγιον G00039 zuiver, zonder zonde, heilig
ἅγιος G00040 heilige, heilig (iets zeer)
ἁγιότης G00041 heiligheid
ἁγιωσύνη G00042 majesteit, heiligheid, morele zuiverheid, zuiverheid (morele)
ἀγκάλη G00043 bocht
ἄγκιστρον G00044 vishaak
ἄγκυρα G00045 anker
ἄγναφος G00046 ongemalen, ongevold, onbewerkt, nieuw
ἁγνεία G00047 reinheid, zondeloosheid van leven
ἁγνίζω G00048 rein maken, reinigen, zuiveren
ἁγνισμός G00049 reiniging, verzoening
ἀγνοέω G00050 onwetend zijn, dwalen, ongelijk hebben, onbekend, niet weten
ἀγνόημα G00051 zonde in onwetendheid begaan
ἄγνοια G00052 gebrek aan kennis, kennisgebrek, onwetendheid
ἁγνός G00053 eerbied opwekkend, eerbiedwaardig, heilig, rein, zuiver, vlekkeloos, kuis, ingetogen
ἁγνότης G00054 reinheid, kuisheid, oprecht van leven
ἁγνῶς G00055 kuis, zuiver, rein, oprecht
ἀγνωσία G00056 onwetenheid
ἄγνωστος G00057 onbekend, vergeten
ἀγορά G00058 markt, marktplein, straat
ἀγοράζω G00059 kopen, verkrijgen
ἀγοραῖος G00060 leeglopers, lanterfanters, ordinair volk

Mede mogelijk dankzij

Hadderech