1 Kronieken 7:27

ABZijn zoon Nun; zijn zoon Jozua.
SVZijn zoon was Non; zijn zoon Jozua.
WLCנֹ֥ון בְּנֹ֖ו יְהֹושֻׁ֥עַ בְּנֹֽו׃
Trans.nwōn bənwō yəhwōšu‘a bənwō:

Algemeen

Zie ook: Jozua, Nun (persoon)

Aantekeningen

Zijn zoon was Non; zijn zoon Jozua.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

נ֥וֹן

was Non

בְּנ֖וֹ

Zijn zoon

יְהוֹשֻׁ֥עַ

Jozua

בְּנֽוֹ

zijn zoon


Zijn zoon was Non; zijn zoon Jozua.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!