1 Petrus 1:17

SVEn indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning;
Steph και ει πατερα επικαλεισθε τον απροσωποληπτωσ κρινοντα κατα το εκαστου εργον εν φοβω τον της παροικιας υμων χρονον αναστραφητε
Trans.kai ei patera epikaleisthe ton aprosōpolēptōs̱ krinonta kata to ekastou ergon en phobō ton tēs paroikias ymōn chronon anastraphēte

Algemeen

Zie ook: Deuteronomium 10:17, 2 Kronieken 19:7, Job 34:19, Handelingen 10:34, Romeinen 2:11, Galaten 2:6, Efeziers 6:9, Colossenzen 3:25

Aantekeningen

En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ει
indien
πατερα
gij tot een Vader
επικαλεισθε
aanroept

-
τον
Dengene, Die
απροσωπολημπτως
zonder aanneming des persoons
κρινοντα
oordeelt

-
κατα
naar
το
-
εκαστου
eens iegelijks
εργον
werk
εν
in
φοβω
vreze
τον
-
της
-
παροικιας
inwoning
υμων
uwer
χρονον
den tijd
αναστραφητε
zo wandelt

-

En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!