1 Petrus 2:3

SVIndien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.
Steph ειπερ εγευσασθε οτι χρηστος ο κυριος
Trans.eiper egeusasthe oti chrēstos o kyrios

Algemeen

Zie ook: Psalm 34:9

Aantekeningen

Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπερ
Indien
εγευσασθε
gij anders gesmaakt hebt

-
οτι
dat
χρηστος
goedertieren
ο
-
κυριος
de Heere

Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!