1 Timotheus 5:6

SVMaar die haar wellust volgt, die is levende gestorven.
Steph η δε σπαταλωσα ζωσα τεθνηκεν
Trans.ē de spatalōsa zōsa tethnēken

Algemeen

Zie ook: Huistafels

Aantekeningen

Maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
-
δε
Maar
σπαταλωσα
die haar wellust volgt

-
ζωσα
die is levende

-
τεθνηκεν
gestorven

-

Maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!