1 Corinthiers 13:9

SVWant wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;
Steph εκ μερους γαρ γινωσκομεν και εκ μερους προφητευομεν
Trans.ek merous gar ginōskomen kai ek merous prophēteuomen

Algemeen

Zie ook: Profetie

Aantekeningen

Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εκ
ten
μερους
dele
δε
-
γινωσκομεν
wij kennen

-
και
en
εκ
ten
μερους
dele
προφητευομεν
wij profeteren

-

Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!