1 Corinthiers 14:21

SVIn de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere.
Steph εν τω νομω γεγραπται οτι εν ετερογλωσσοις και εν χειλεσιν ετεροισ λαλησω τω λαω τουτω και ουδ ουτως εισακουσονται μου λεγει κυριος
Trans.en tō nomō gegraptai oti en eteroglōssois kai en cheilesin eterois̱ lalēsō tō laō toutō kai oud outōs eisakousontai mou legei kyrios

Algemeen

Zie ook: Geestesgaven, Tongentaal, Tongen spreken
Deuteronomium 28:49, Jesaja 28:11

Aantekeningen

In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
In
τω
-
νομω
de wet
γεγραπται
is geschreven

-
οτι
-
εν
Ik zal door
ετερογλωσσοις
lieden van andere talen
και
en ook
εν
door
χειλεσιν
lippen
ετεροις
andere
λαλησω
spreken

-
τω
-
λαω
volk
τουτω
tot dit
και
en
ουδ
niet
ουτως
alzo
εισακουσονται
horen

-
μου
zullen zij Mij
λεγει
zegt

-
κυριος
de Heere

In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!