1 Corinthiers 7:20

SVEen iegelijk blijve in die beroeping, daar hij in geroepen is.
Steph εκαστος εν τη κλησει η εκληθη εν ταυτη μενετω
Trans.ekastos en tē klēsei ē eklēthē en tautē menetō

Algemeen

Zie ook: Efeziers 4:1, Filippenzen 1:27, Colossenzen 1:10, 1 Thessalonicensen 2:12

Aantekeningen

Een iegelijk blijve in die beroeping, daar hij in geroepen is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εκαστος
Een iegelijk
εν
in
τη
-
κλησει
beroeping
η
daar
εκληθη
geroepen is

-
εν
hij in
ταυτη
-
μενετω
blijve

-

Een iegelijk blijve in die beroeping, daar hij in geroepen is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!