1 Corinthiers 9:11

SVIndien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote [zaak], zo wij het uwe, dat lichamelijk is, maaien?
Steph ει ημεις υμιν τα πνευματικα εσπειραμεν μεγα ει ημεις υμων τα σαρκικα θερισομεν
Trans.ei ēmeis ymin ta pneumatika espeiramen mega ei ēmeis ymōn ta sarkika therisomen

Algemeen

Zie ook: Romeinen 15:27, Galaten 6:6

Aantekeningen

Indien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote [zaak], zo wij het uwe, dat lichamelijk is, maaien?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
ημεις
wij
υμιν
ulieden
τα
-
πνευματικα
het geestelijke
εσπειραμεν
gezaaid hebben

-
μεγα
is het een grote
ει
zo
ημεις
wij
υμων
het uwe
τα
-
σαρκικα
dat lichamelijk
θερισομεν
is, maaien

-

Indien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote [zaak], zo wij het uwe, dat lichamelijk is, maaien?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!