1 Thessalonicensen 2:13

SVDaarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet [als] der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) [als] Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.
Steph δια τουτο και ημεις ευχαριστουμεν τω θεω αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες λογον ακοης παρ ημων του θεου εδεξασθε ου λογον ανθρωπων αλλα καθως εστιν αληθως λογον θεου ος και ενεργειται εν υμιν τοις πιστευουσιν
Trans.dia touto kai ēmeis eucharistoumen tō theō adialeiptōs oti paralabontes logon akoēs par ēmōn tou theou edexasthe ou logon anthrōpōn alla kathōs estin alēthōs logon theou os kai energeitai en ymin tois pisteuousin

Algemeen

Zie ook: Danken

Aantekeningen

Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet [als] der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) [als] Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
-
τουτο
Daarom
και
ook
ημεις
wij
ευχαριστουμεν
danken

-
τω
-
θεω
van God
αδιαλειπτως
zonder ophouden
οτι
dat
παραλαβοντες
ontvangen hebt

-
λογον
als gij het Woord
ακοης
der prediking
παρ
van
ημων
ons
του
-
θεου
God
εδεξασθε
gij dat aangenomen hebt

-
ου
niet
λογον
Woord
ανθρωπων
der mensen
αλλα
maar
καθως
(gelijk
εστιν
is

-
αληθως
het waarlijk
λογον
woord
θεου
Gods
ος
dat
και
ook
ενεργειται
werkt

-
εν
in
υμιν
-
τοις
-
πιστευουσιν
die gelooft

-

Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet [als] der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) [als] Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!