1 Thessalonicensen 2:18

SVDaarom hebben wij tot u willen komen (immers ik Paulus) eenmaal en andermaal, maar de satanas heeft ons belet.
Steph διο ηθελησαμεν ελθειν προς υμας εγω μεν παυλος και απαξ και δις και ενεκοψεν ημας ο σατανας
Trans.dio ēthelēsamen elthein pros ymas egō men paulos kai apax kai dis kai enekopsen ēmas o satanas

Algemeen

Zie ook: Paulus (apostel), satan
Romeinen 1:13, Romeinen 15:22

Aantekeningen

Daarom hebben wij tot u willen komen (immers ik Paulus) eenmaal en andermaal, maar de satanas heeft ons belet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διο
Daarom
ηθελησαμεν
willen

-
ελθειν
komen

-
προς
hebben wij tot
υμας
-
εγω
ik
μεν
(immers
παυλος
Paulus
και
en
απαξ
-
και
maar
δις
andermaal
και
eenmaal
ενεκοψεν
belet

-
ημας
heeft ons
ο
-
σατανας
de satanas

Daarom hebben wij tot u willen komen (immers ik Paulus) eenmaal en andermaal, maar de satanas heeft ons belet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!