1 Thessalonicensen 2:7

SVMaar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert;
Steph δυναμενοι εν βαρει ειναι ως χριστου αποστολοι αλλ εγενηθημεν ηπιοι εν μεσω υμων ως αν τροφος θαλπη τα εαυτης τεκνα
Trans.dynamenoi en barei einai ōs christou apostoloi all egenēthēmen ēpioi en mesō ymōn ōs an trophos thalpē ta eautēs tekna

Aantekeningen

Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Maar
εγενηθημεν
geweest

-
ηπιοι
wij zijn vriendelijk
εν
in
μεσω
het midden
υμων
van
ως
gelijk als
αν
-
τροφος
een voedster
θαλπη
koestert

-
τα
-
εαυτης
haar
τεκνα
kinderen

Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!