2 Koningen 8:21

SVDaarom toog Joram over naar Zair, en al de wagenen met hem; en hij maakte zich des nachts op, en sloeg de Edomieten, die rondom hem waren, daartoe de oversten der wagenen; en het volk vlood in zijn hutten.
WLCוַיַּעֲבֹ֤ר יֹורָם֙ צָעִ֔ירָה וְכָל־הָרֶ֖כֶב עִמֹּ֑ו וַֽיְהִי־ה֞וּא קָ֣ם לַ֗יְלָה וַיַּכֶּ֨ה אֶת־אֱדֹ֜ום הַסֹּבֵ֤יב אֵלָיו֙ וְאֵת֙ שָׂרֵ֣י הָרֶ֔כֶב וַיָּ֥נָס הָעָ֖ם לְאֹהָלָֽיו׃
Trans.wayya‘ăḇōr ywōrām ṣā‘îrâ wəḵāl-hāreḵeḇ ‘immwō wayəhî-hû’ qām layəlâ wayyakeh ’eṯ-’ĕḏwōm hassōḇêḇ ’ēlāyw wə’ēṯ śārê hāreḵeḇ wayyānās hā‘ām lə’ōhālāyw:

Algemeen

Zie ook: Edom, Joram (koning v. Juda), Zoar, Bela

Aantekeningen

Daarom toog Joram over naar Zair, en al de wagenen met hem; en hij maakte zich des nachts op, en sloeg de Edomieten, die rondom hem waren, daartoe de oversten der wagenen; en het volk vlood in zijn hutten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יַּעֲבֹ֤ר

Daarom toog

יוֹרָם֙

Joram

צָעִ֔ירָה

over naar Zaïr

וְ

-

כָל־

en al

הָ

-

רֶ֖כֶב

de wagenen

עִמּ֑וֹ

met

וַֽ

-

יְהִי־

maakte zich

ה֞וּא

hem; en hij

קָ֣ם

-

לַ֗יְלָה

des nachts

וַ

-

יַּכֶּ֨ה

en sloeg

אֶת־

-

אֱד֜וֹם

de Edomieten

הַ

-

סֹּבֵ֤יב

hem waren

אֵלָיו֙

-

וְ

-

אֵת֙

-

שָׂרֵ֣י

daartoe de oversten

הָ

-

רֶ֔כֶב

der wagenen

וַ

-

יָּ֥נָס

vlood

הָ

-

עָ֖ם

en het volk

לְ

-

אֹהָלָֽיו

in zijn hutten


Daarom toog Joram over naar Zair, en al de wagenen met hem; en hij maakte zich des nachts op, en sloeg de Edomieten, die rondom hem waren, daartoe de oversten der wagenen; en het volk vlood in zijn hutten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!